พานาโซนิค เผยภาพรวมตลาดถ่านไฟฉายยังเติบโต ปิดปี 65 ยอดขายแตะ 5,800 ล้าน

พานาโซนิค เอเนอร์จี เผยภาพรวมตลาด “ถ่านไฟฉาย” ยังเติบโต ปิดปี 65 ยอดขายแตะ 5,800 ล้าน ล่าสุดจับมือซีพี เปิดจุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วผ่านหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อนำไปรีไซเคิล

มร.ทาคุยะ ทานิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราถือเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านไฟฉายในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2504 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในไทย โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายประมาณ 5,800 ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งขายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งเราก็ยังเติบโตทุกปี โดยเฉพาะถ่านขนาดเล็ก 2A และถ่านเม็ดกระดุม

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 65 ที่ผ่านมาพานาโซนิค เอเนอร์จี เป็นบริษัทแรกของกลุ่มพานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality

ขณะเดียวกันพานาโซนิค เอเนอร์จี ยังร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ เพื่อดำเนินการในมิติด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ถ่านไฟฉายรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยลดการใช้พลาสติกในการผลิต ลดปัญหาขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้มากถึง 13.5 ตัน ภายในระยะเวลา 3 ปี

พานาโซนิค เผยภาพรวมตลาดถ่านไฟฉายยังเติบโต ปิดปี 65 ยอดขายแตะ 5,800 ล้าน

ล่าสุด เราได้จับมือกับซีพี ออลล์ เปิดจุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว

หรือ Battery Collection เพื่อรีไซเคิล ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่นได้ โดยเราตระหนักถึงปัญหาของจำนวนถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจำนวนมากที่มักถูกทิ้งหรือทำลายโดยการฝังกลบ

โดยเรามีเป้าหมายในการรับคืนถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค และนำถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีทั้งยังนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำร่องจัดตั้งจุดบริการบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 31 แห่ง ในพื้นที่เขตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 65 ที่ผ่านมา

ด้านนางสาวอภิญญา บัญญัติทัศไนย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1. Green Store & Building, 2. Green Packaging, 3. Green Logistics และ 4. Green Living

โดยการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะเน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ชุมชน สังคม ซึ่งโครงการ จุดบริการรับทิ้งถ่านไฟฉายที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิล ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น นี้ อยู่ภายใต้นโยบาย 7 Go Green และเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง ซีพี ออลล์ และพานาโซนิค เอเนอร์จี

ทั้งนี้ นับเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรทางธุรกิจมานานกว่า 24 ปี และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและโลกอย่างยั่งยืน ในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อถ่านไฟฉายเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับจุดรับทิ้งถ่านไฟฉายบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในบริเวณมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 31 แห่ง เช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : syoujyuen.com